Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

P.ZM.381.17. 2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych do dzierżawionych analizatorów Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-25 09:00 --
P.ZM.381.15.2022 „BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19” UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-04 2022-11-21 11:00 --
P.ZM.381.14.2022 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Poniatowej w związku z COVID-19 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-04 2022-11-18 09:00 --
P.ZM.381.13.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców dla potrzeb powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-26 2022-11-03 10:00 --
ZNAK SPRAWY:371.10.2022 Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu pn. ,,Dostępność Plus dla Szpitala w Poniatowej” realizowanych w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w podziale na 20 części zamówienia. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-02 2022-10-14 08:00 --
P.ZM.381.9.2022 „BUDOWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ORAZ ROZBUDOWA INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO W SZPITALU W PONIATOWEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19” UL. FABRYCZNA 18, 24-320 PONIATOWA Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-23 2022-10-07 11:30 --
P.ZM.381/8/ 2022 „Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4 a” Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-07 2022-09-16 08:00 --
P.ZM.381.6.2022 „Zakup cyfrowego aparatu RTG typu telekomando” Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-12 2022-08-26 10:00 --
P.ZM.381.7.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w obiektach t.j. 1) Szpitala w Opolu Lubelskim, ul. Szpitalna 9, 2) Szpitala w Poniatowej, ul. Fabryczna 18, 3) Centrum Rehabilitacji, ul. Przemysłowa 4b. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-09 2022-08-31 09:00 --
P.ZM.381/4/2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o z siedzibą w Opolu Lubelskim, przy ul. Przemysłowej 4 a Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-02 2022-07-20 10:00 --
PN/1/2022 Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn. „Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie" realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL w podziale na 20 części zamówienia. Znak sprawy: PN/1/2022 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-04 2022-06-10 10:00 --
P.Z.M.381.3.2022 Sprzedaż i dostawa gazów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim oraz dzierżawa butli na gazy medyczne. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-10 2022-03-18 10:00 --
Budowa klatki schodowej D w szpitalu w Poniatowej Budowa klatki schodowej D w szpitalu w Poniatowej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-08 2022-02-25 11:30 --
P.ZM.381/1/2022 Zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Opolu Lubelskim Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-26 2022-02-10 11:30 --
A.AT.381\11\2021 Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z.o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-07 2021-12-15 10:00 --
A.AT.381\10\2021 Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z.o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-21 2021-11-22 10:00 --
Numer sprawy: A.AT/381/9/2021- PALIWA Sukcesywny zakup paliw płynnych dla taboru samochodowego PCZ Sp. o. o. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-27 2021-10-12 08:00 --
Numer sprawy:A.AT.381\8\2021- USŁUGA Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-24 2021-09-01 10:00 --
A.AT.381\.8\2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w obiektach t.j. 1) Szpitala w Opolu Lubelskim, ul. Szpitalna 9, 2) Szpitala w Poniatowej, ul. Fabryczna 18, 3) Centrum Rehabilitacji, ul. Przemysłowa 4b. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-08 2021-07-20 10:00 --
A.AT.381\7\2021 Pranie wodne i chemiczne bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i ochronnej, materacy, poduszek z pierza i syntetycznych oraz nakładek na mopy wraz z transportem dla Szpitala w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9 i Szpitala w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 18 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-03 2021-07-16 10:00 --
A.AT.381\5\2021 Dostawa opatrunków dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-11 2021-05-21 09:00 --
A.AT.381\4\2021 Dostawa materiałów nici – materiałów szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-06 2021-05-17 10:00 --
A.AT.381\2\2021 Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-02 2021-04-19 10:00 --
A.AT.381.1.2021 Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-02 2021-05-18 10:00 --
A.AT.381.9.2020 Dostawa odczynników wraz ze sprzętem laboratoryjnym do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, z dzierżawą analizatorów dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-24 2021-02-05 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa